CBR

Het CBR

Het beoordelen van de rijvaardigheid en de medische geschiktheid van bestuurders, en van de vakbekwaamheid van professionals in de sector transport en logistiek: dat is de taak die het CBR uitvoert in opdracht van de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Zo stimuleert het CBR de mobiliteit van de individuele burger en levert het een significante bijdrage aan de verkeersveiligheid in Nederland van vandaag en morgen.

Het CBR is een landelijke organisatie met een hoofdkantoor in Rijswijk en 54 examenlocaties in het land. Het voert zijn opdracht uit met zo'n 1.200 gedreven collega’s. Het CBR is opgedeeld in vier divisies: Theorie, Rijvaardigheid, Rijgeschiktheid en CCV.

Asbest

Asbest: waarom certificeren?

Werken met asbest brengt risico’s met zich mee. Certificering is een instrument dat wordt ingezet om deskundigheid en vakmanschap te ontwikkelen, zodat er veilig en gezond gewerkt wordt. Gecertificeerde bedrijven en personen beschikken over de kennis en vaardigheden die nodig zijn om dit werk veilig te kunnen doen.

In de Arbeidsomstandighedenwet is vastgelegd dat bedrijven die asbest inventariseren en verwijderen in het bezit moeten zijn van een certificaat. De eisen voor zo’n certificaat staan in de werkveldspecifieke certificatieschema’s.

Voor het maken van een afspraak voor een asbestkeuring kunt u bellen met 024-3605853.